Kdo jsme

Jsme ženy, které našly svou sílu v sobě, které objevily svůj skrytý potenciál.

Jsme ženy, které nejdou cestou davu, které vybočují, aby naplnily svůj úkol tady na Zemi.

Toužíme po tom, aby co nejvíce žen rozpoznalo tu svoji sílu a přijalo svoji ženskost. Toužíme po láskyplném spojení žen, které nejsou sokyněmi ani konkurentkami, ale navzájem se podporují a pomáhají si. Jsou si vzájemně terapeutkami, učí se od sebe a rozpoznávají, že problémy jedné jsou problémy všech.

Podporujeme ženy, aby rozvíjely svou kreativitu a této kreativitě učily i své děti. Je na čase opustit přesvědčení, která nám již neslouží, která jsou zastaralá a nefunkční. Doba se změnila, změňme se i MY! Sesedněme z židle průměrnosti a soutěživosti. Pojďme každá vlastní cestou!

Naším cílem je pomoci vést ženy k harmonii, a to ve vztahu sami k sobě i k ostatním, se kterými se denně setkávají, a tím se stát inspirací pro své okolí. Nemůžeme totiž změnit nikoho, kdo nechce, pouze ukázat, že vše může být jinak. Můžeme pouze inspirovat.

V tomto směru nabízíme ženám společná setkávání u kávy či čaje, kde se každý týden zamyslíme nad nějakým tématem, vyslechneme jejich trápení i radosti, a to bez posuzování a dávání nevyžádaných rad.

Dále pořádáme Tančení pro radost, při kterém si zařádíme a zároveň se zrelaxujeme, pozornost věnujeme vnímání těla a dechu, napojíme se na své smysly. Pomocí prvků z jógy se ke konci ukotvíme ve svém středu a zaměříme se na cvičení pro podporu ženského zdraví a krásy.

Dětem umožňujeme svobodně se rozvíjet. Kreativní tanec v příběhu propojuje pohybovou zážitkovou složku se složkou rozumovou, využíváme metody kritického myšlení i dramatické výchovy. Děti vedeme k ekologickému smýšlení.

Pro náctileté dívky připravujeme tančení „Slečna Puberta“. Jemně dívky seznamujeme s principy ženství a vedeme je k zamyšlení, jak být sama sebou.

Rovněž pořádáme Tančení pro rodiče s dětmi pro posílení jejich vzájemného vztahu. Děti si přirozeně nasytí svou potřebu plné pozornosti a doteku. Rodič dostane příležitost uvidět své dítě v jiných polohách, než na které je zvyklý, což má pozitivní vliv na vnímání dítěte.

Školkám a školám nabízíme kreativní divadelní představení, které je zaměřeno nejen na verbální projev, ale i na výchovu prožitkem.

Pro 2. stupeň ZŠ v oblasti sexuální výchovy zaměřené na dívky otvíráme často tabuizovaná témata týkající se vztahu dívek ke svému tělu a změnám způsobených dospíváním.

SimonaAnna